Om Evald Nielsen

1846
Evald Nielsens far, karetmager Ole Nielsen, fødes i Havdrup.

1856
Evald Nielsens mor, Helene Hansine Mathilde Eilersen, fødes i Stubbekøbing.

1874 eller 1876
Evald Nielsens forældre bliver gift.

1878
6. august – Thorvaldine Marie Weimar, senere Evald Nielsens hustru, fødes i Korsør som datter af overportør v. Statsbanerne Andreas Jacob Weimar (1852-1917) og Sophie Marie Petri Hallengreen (1852-1923).

1879
5. juni – Evald Johannes Nielsen fødes i Stubbekøbing.

1883
Familien flytter til Stege.

1887
1. april – Evald Nielsens far starter som selvstændig karetmager i Stege. Senere på året hugger far’en en økse i knæet og bliver uarbejdsdygtig.

1888
I foråret erklæres Evald Nielsens far fallit, og boet kommer 1. juni på auktion. Familien flytter til København.

1893
Evald Nielsen afslutter sin skolegang på Niels Ebbesensvejs Skole. Samme år dør hans far.
Evald Nielsen kommer pr. 15. oktober i lære som presser, siden stålgravør hos sølvsmed Aug. Fleron.

1898
Evald Nielsen møder Marie Weimar; i pinsen tager de for første gang på udflugt sammen.
15. oktober bliver Evald Nielsen færdiguddannet som stålgravør og fortsætter med at arbejde hos Fleron.

1900
Evald Nielsen får et statsstipendium og rejser et års tid sammen med vennen Ejner Engberg til bl.a. Berlin, Leipzig, Dresden, Frankfurt, Mainz, Köln, Erfurt, Zürich og Paris. I Paris besøger han bl.a. verdens-udstillingen.

1901
Evald Nielsen vender hjem og arbejder igen hos Fleron.

1902
Evald Nielsen aftjener sin værnepligt i marinen.
22. januar bliver han far, da Marie føder sønnen Aage.

1903
Evald Nielsen er igen på rejse og gør ophold i bl.a. Berlin, Frankfurt, Mainz, Köln, Leipzig. Marie besøger ham i Berlin (1903), Warnemünde (1904) og Hamburg (1905). I Berlin går han et halvt år på Lehranstalt des Kunstgewerbemuseum, men det er usikkert, om studieopholdet er på denne anden eller den første udlandsrejse i 1900-1901.

1904
Evald Nielsen er stadig på rejse. Længere ophold i Paris.

1905
I efteråret vender Evald Nielsen tilbage til Danmark. Han og Marie bliver gift og flytter ind i en lejlighed på Kastrupvej 2A, 3., København S.
20. oktober åbner Evald Nielsen værksted og butik på en kvist i Kompagnistræde 33.

1906
29. maj bliver Evald Nielsen igen far, da Marie føder sønnen Bjarne.

1907
Evald Nielsen køber guldsmedemester W. Frandsens værksted i St. Pederstræde; ”med i købet” følger bestikarbejder Charles Petersen, som bliver Evald Nielsens første værkfører/formand. Samtidig flytter han værksted og butik til Rådhusstræde 11.

1910
Evald Nielsen tilmelder stemplet ”EN” som sit hos Ædelmetalkontrollen. Han deltager som udstiller på købestævnet i Fredericia, ligesom han er med på en udstilling med dansk kunsthåndværk på Berliner Kunstgewerbemuseum.
Familien flytter fra Kastrupvej til en treværelses lejlighed på Harsdorffsvej 10, 2., på Frederiksberg.

1913
15. april  flytter familien ind i en tre og en halv værelses lejlighed på L. I. Brandes Allé 9,
1., på Frederiksberg.
15. juli bliver Evald Nielsen medlem af Københavns Guldsmedelaug.

1914
Hidtil har Evald Nielsen kaldt sig gravør eller ciselør. Nu begynder han at kalde sig sølvsmed. Han har 14 mand ansat, og han har faste forhandlere i Skagen, Odense, Aalborg og Hamburg.

1916
Værkstedet får motorpresse samt tråd- og blikvalser, og der kommer for alvor gang i produktionen af bestik.
Evald Nielsen vælges ind i et udvalg under Københavns Guldsmedelaug, som skal forhandle med svendene.

1917
Firmaet har nu en snes ansatte.
Evald Nielsen begynder at kigge efter en ny ejendom. Han får tilbudt Rådhusstræde 11, hvor han har værksted og butik, men takker nej. Han er langt fremme med planer om at
indrette sig i ejendommen på hjørnet af Rådhusstræde og Nytorv, men kommer uoverens med ejerne.
Vælges som medlem af bestyrelsen for Teknisk Skoleforening (Det Tekniske Selskabs Skole).

1918
15. marts vælges Evald Nielsen til oldermand i Guldsmedelauget.
I august er han med til at tilrettelægge det første Guldsmedenes Fagkursus på Teknologisk Institut, og han underviser selv i gravering.
Han lejer sig ind i Vester Voldgade 21 og indretter værksted og butik. Efter mange problemer åbner forretningen 10 dage før jul. Forretning og værksted i Rådhusstræde fortsætter.

1920
Evald Nielsens organisatoriske arbejde begynder for alvor at gribe om sig. 11. marts vælges han ind i Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse som repræsentant for Dansk Guldsmedemesterforening. 9. juni vælges han ind i hovedbestyrelsen for Fællesrepræsentationen for Danske Guldsmede, som er blevet oprettet 8. maj 1914.
30. august bliver Fællesrådet for Foreninger inden for Guld-, Sølv- og Pletvarebranchen oprettet på initiativ af Evald Nielsen, og han vælges som den første formand. I efteråret bliver han desuden valgt som medlem af Haandværkerforeningens bestyrelse og 16. november som formand for den nyoprettede Dansk Guldsmedemesterforening.

1921
25. april køber Evald Nielsen ”Englehuset” på Lindevej 11, Frederiksberg, der bliver hans og Maries bopæl resten af deres liv.

1922
Firmaet Evald Nielsen deltager i en udstilling i Rio de Janeiro i Brasilien; salgsmæssigt er det en fiasko, men firmaet får et Diplome d’Honneur.
Evald Nielsen bliver formand for Københavns Guldsmedelaugs Byggeforening.
Skatteåret 1921-22 bliver Evald Nielsen indkomstmæssigt bedste i alle årene som forretningsmand.

1923
Evald Nielsen bliver medlem af bestyrelsen for Teknologisk Institut.
1. juni bliver Carla Johansen – i det daglige frk. Johansen – ansat i firmaet, hvor hun bliver Evald Nielsen trofaste højre hånd med ansvar for regnskaberne.
I oktober afvikles udstillingen”Dansk Kunsthaandværk” i Århus med Evald Nielsen blandt udstillerne.

1924
I foråret bliver Evald Nielsens ældste søn, Aage Weimar-Nielsen, udlært som sølvsmed hos Grann & Laglye.

1925
I foråret udstilling på Kunstindustrimuseet som hjemligt oplæg til verdensudstillingen i Paris; Evald Nielsen er blandt udstillerne.
April-oktober afvikles i Paris afvikles den store Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Moderne, som betegner starten på Art Deco-bevægelsen. Evald Nielsen deltager, og firmaet får guldmedalje. Evald Nielsen rejser til Paris for med egne øjne at opleve udstillingen.

1926
Aage Weimar rejser udenlands for at videreuddanne sig – han er i Paris hos metal- og lakkunstneren Jean Dunand og i Wien.
Evald Nielsen deltager på en udstilling med dansk kunsthåndværk i Schweiz.
Herhjemme bliver firmaet sagt op i Vester Voldgade, men klarer delvist frisag via en retssag, idet opsigelsen kendes ugyldig og først kan træde i kraft fra 1928. Imens køber
Evald Nielsen ejendommen Nygade 5 med overtagelse 29. november.

1927
Fra 6. marts til 15. august afvikles dem internationale kunstindustri-udstilling ”Ausstellung Europäisches Kunstgewerbe” på Kunstgewerbemuseum i Leipzig. Evald Nielsen deltager som en af de danske udstillere.
12. august åbner Evald Nielsen butik på førstesalen i Nygade 5, idet stueetagen er udlejet til anden side.
Aage Weimar ansættes i firmaet som sølvsmed og designer. Han får også jobbet som bestyrer af forretningen på Nygade.
I september arrangeres en udstilling på Kunstindustrimuseet som oplæg til en dansk udstilling i New York senere på året. Evald Nielsen er blandt deltagerne.
8. november træder Evald Nielsen tilbage som formand for Københavns Guldsmedelaugs Byggeforening, men forbliver som bestyrelsesmedlem formentlig til 1948.
Foreningen for Kunsthåndværk arrangerer en vandreudstilling til USA. Evald Nielsen deltager med flere arbejder, blandt dem tilsyneladende flere, som Aage Weimar har designet; nogle af dem købes af Gallery of Art i Omaha.

1929
I januar tager Københavns Guldsmedelaugs Byggeforening de indledende skridt til opførelsen af ”Guldsmedegården” i Gentofte. Denne nye stiftelse var en af Evald Nielsens hjertesager.
I foråret bliver Bjarne Weimar udlært som ciselør hos ciselør Carl Møller.
Fra 1. april og året ud er der verdensudstilling i Barcelona med Evald Nielsen blandt de danske udstillere; firmaet får Grand Prix. Bjarne Weimar er en af de danske medarbejdere på udstillingen; Aage Weimar er på besøg på udstillingen, formentlig også Evald Nielsen og Marie. Efter udstillingen rejser Bjarne Weimar til Geneve for at gå på kunstskole dér.
4. juni nedlægges grundstenen til ”Guldsmedegården” i Gentofte.
Fra 26. oktober til 10. november afvikles Københavns Guldsmedelaugs  500 års-jubilæumsudstilling i Industriforeningen. Evald Nielsen er med blandt udstillerne og viser bl.a. arbejder designet af Aage Weimar.
4. november indvies ”Guldsmedegården” i Gentofte.
7. november fejres Københavns Guldsmedelaug 500 års-jubilæum; kongehuset tildeler Evald Nielsen ridderkorset.

1930
Bjarne Weimar tilknyttes firmaet som designer.
Evald Nielsen deltager i ”Udstillingen af Kunsthaandværk og -Industri” i Aarhus; firmaet er også med i 1931 og 1932.
Firmaet rykker ind i et nyt værksted i Ny Vestergade 7.

1931
Efter at lejeren i stueetagen er flyttet, sætter Evald Nielsen i maj gang i en ombygning af Nygade 5. 24. september kan den nye butik åbnes. Samtidig lukkes ned i Vester Voldgade og Rådhusstræde, således at aktiviteterne nu er samlet i Nygade 5 og Ny Vestergade 7.

1932
Foreningen for Kunsthaandværk fejrer 25 års jubilæum med en udstilling på Kunstindustrimuseet. Evald Nielsen deltager, bl.a. med værker tegnet af Aage Weimar.

1934
Evald Nielsens mor dør.
Landsudstilling med kunsthåndværk. Evald Nielsen deltager som udstiller; firmaet vinder suverænt en publikumsafstemning om det bedste stykke sølvtøj: Flest stemmer går til en
punchbowle designet af Evald Nielsen, næstflest til en model i sølv af kongeskibet ”Dannebrog”, som firmaet har lavet.

1935
Firmaet Evald Nielsen deltager på Verdensudstillingen / Foreningen for Kunsthåndværks udstilling i Bruxelles og opnår Grand Prix.

1936
Efter uoverenstemmelser smider Evald Nielsen i maj sønnen Aage Weimar ud af firmaet. Han hjælper ham dog med at etablere forretning og værksted i ejendommen Nørregade 2 i København.

1937
Firmaet Evald Nielsen deltager på en udstilling i Paris og får Grand Prix/æresdiplom for både guldsmykker og sølv-arbejder.

1938
Udstilling med kunsthåndværk på Charlottenborg. Evald Nielsen deltager.

1939
5. juni fylder Evald Nielsen 60 år; han holder fest for familien i et lånt sommerhus i Løkken for at undgå for megen festivitas.
Firmaet deltager på Verdensudstillingen/Foreningen for Kunsthåndværks udstilling i New York.

1941
I foråret deltager Evald Nielsen som udstiller på Dansk Kunsthaandværks Foraarsudstilling.
Evald Nielsen bliver formand for den nyoprettede Svendeprøvekommission.
I efteråret afvikles en efterårsmesse i Leipzig; Evald Nielsen er med blandt de danske udstillere, ligeså Aage Weimar.
I november omorganiserer Evald Nielsen firmaet. Han fortsætter som ejer af Nygade 5, men lejer stue og første sal ud til firmaet Evald Nielsen, der nu består af ham selv og Bjarne Weimar.

1942
Forårsudstilling i Den Frie Udstillingsbygning, arrangeret af Foreningen af Dansk Kunsthaandværk. Evald Nielsen er med som udstiller, ligeså Aage Weimar.
28. august bliver Evald Nielsen medlem af det nydannede Håndværksrådet.

1943
15. marts har Evald Nielsen 25 års jubilæum som oldermand i Københavns Guldsmedlaug, og han fejres på passende vis, bl.a. med en udnævnelse til æresmedlem; desuden afsløres en buste, der skal stå ved Guldsmedegården. Evald Nielsen svarer ved at skænke lauget et legat på 10.000 kr.
I oktober er Evald Nielsen og Bjarne Weimar involveret i at hjælpe jødiske kolleger ud af landet, og de holder i tiden efter deres virksomheder i drift.

1944
Bjarne Weimar vælges ind i bestyrelsen for Dansk Guldsmedemesterforening.

1945
20. oktober fejres Evald Nielsen 40 års forretnings-jubilæum.
16. november holder Evald Nielsen 25 års jubilæum som formand for Dansk Guldsmedemesterforening.

1946
Evald Nielsen træder tilbage som formand for Dansk Guldsmedemesterforening. I løbet af året forlader han desuden Håndværksrådet.

1947
Evald Nielsen fortsætter med at trappe ned på det organisatoriske arbejde. I løbet af året forlader han Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse, og 2. december træder han tilbage som formand for Fællesrådet for Foreninger inden for Guld-, Sølv- og Pletvarebranchen, samtidig med at organisationen omdannes til Guldsmedefagets Fællesråd.
Sidst på året flytter Aage Weimar sin forretning fra Nørregade 2 til Frederiksberggade 2 på Strøget med værksted i Vestergade 4. En periode har han forretninger på begge adresser.

1948
20. april træder Evald Nielsen tilbage som oldermand i Guldsmedelauget og udnævnes til æresoldermand; Bjarne Weimar overtager posten som oldermand, men bestrider den kun i to år. Evald Nielsen forlader også bestyrelserne for Københavns Guldsmedelaugs Byggeforening og Fællesrepræsentationen for Dansk Håndværk og Industri.

1949
5. juni fylder Evald Nielsen 70 år.
I løbet af året siger han farvel til bestyrelserne for Det tekniske Selskabs Skole (Teknisk Skoleforening), Teknologisk Institut og Rejsestipendieforeningen.

1950
15. marts trækker Bjarne Weimar sig som oldermand i Københavns Guldsmedelaug; i stedet vælges Paul Bang.
22. april dør Marie dør af lungekræft.
1. juli sælger Evald Nielsen ejendommen Nygade 5 til Bjarne Weimar.

1951
Evald Nielsen ansætter Carla C. Olsen som husbestyrerinde; hun flytter ind på Lindevej.

1953
Evald Nielsen er repræsenteret på udstillingen ”Dansk sølv 1550-1950” på Kunstindustrimuseet i marts-april.
Firmaet medvirker også på en udstilling med dansk kunsthåndværk mv. i Stockholm.

1954
5. juni fylder Evald Nielsen 75 år.

1955
20. oktober fejres firmaets 50 års jubilæum.
I november vinder Bjarne Weimar en konkurrence om en oldermandskæde til Københavns
Guldsmedelaug. Kæden fremstilles i anledning af laugets 525 års jubilæum i 1954, og den tages i brug 1. december 1956.
I efteråret deltager Evald Nielsen på den årlige Dansk Kunsthåndværks Udstilling. Firmaet er også med i 1956 og 1958.

1958
12. maj dør Evald Nielsen, 78 år. Bjarne Weimar fører firmaet videre.
I oktober bortforpagter Bjarne Weimar værkstedet i Ny Vestergade til Ejnar Olsen. De syv ansatte på værkstedet fortsætter under den nye chef. Værkstedet leverer stadig til butikken i Nygade.

1960
I oktober afvikles en stor udstilling med ”The Arts Of Denmark” på Metropolitan Museum Of Art i New York. Alle de kendte, danske navne er med, men ikke Evald Nielsen.

1961
30. april fratræder frk. Johansen i Nygade 5 efter næsten 38 års ansættelse.

1967
Ejnar Olsen må opgive forpagtningen af værkstedet i Ny Vestergade, som sælges til Helge Hansen. Han overtager stempler, forme m.v. samt retten til at bruge Evald Nielsen-stemplet. Firmaet leverer fortsat varer til butikken i Nygade.

1968
Aage Weimar slutter med at drive eget værksted.
I foråret lukker Helge Hansen værkstedet i Ny Vestergade 7 og samler sine aktiviteter i
Rødovre. Leverancerne til forretningen i Nygade fortsætter.

1970
I marts lukker Bjarne Weimar forretningen i Nygade og sælger ejendommen. Helge Hansen fortsætter værkstedet i Rødovre som Evald Nielsens Eftf.

1986
Aage Weimar dør.

1988
Bjarne Weimar dør.

2006
I november overtager sølvsmed Gregers Holt Evald Nielsens Eftf. og flytter firmaet til Stenløse, hvor det stadig ligger.

Der er lukket for kommentarer.